Em nhân viên mới Ren Kitazawa vào làm hôm đầu tiên đã bị trưởng phòng địt