Em Tsubasa Takanashi đã nghiện địt rồi còn giả vợ ngại che lồn đi