Khoét đúng một lỗ quần chíp vừa đủ lộ cái lồn ra để địt